22 April 2013

Din manuscrisele regăsite ale fraternităţii eseniene


                 Iubirea este mai puternică
                 Decât curenţii apelor de adâncime.
                 Iubirea este mai puternică decât moartea.

18 April 2013

Memento - Magda Isanos

"Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de bine, generozitate şi frumuseţe, nici-o operă literară nu poate trăi fără ele. Cu cât timpurile sunt mai barbare, mai înveninate de ură şi mai iraţionale, cu atât intelectualul este dator să cultive sufletul lui într'un sens moral şi să se opună curentului. Iartă-mă că predic, dar spectacolul degradării umane mă îngrozeşte şi mă face să mă tem pentru tine, cum te temi totdeuna pentru cei iubiţi într'o vreme de molimă." 
(Scrisoare către Eusebiu Camilar, 27 august 1939, Costiujeni)
Magda Isanos (17 aprilie 1916 - 17 noiembrie 1944)


"Când citeai poeziile ei, necunoscând-o, nu puteai nici măcar bănui ce fire veselă

05 April 2013

Bună Vestire


 
Bucură-te, leagăn alb de iasomie,
Către care-n roiuri fluturii coboară,
Bucură-te, raza stelei din vecie,
Şipot care curge plin cu apă vie,
Bucură-te Maică pururea Fecioară
Dulcea mea Marie!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...