29 June 2012

Femeia este rară
„Femeia este rară, Ea răzbate contra curentelor, Ea răstoarnă tronurile, Ea opreşte anii. Pielea sa este de marmură. Prin apariţia ei, Ea pune în impas întreaga lume…


Unde se duc fluviile, norii, păsările singuratice? Toate se scufundă în Femeie… Dar Ea este rară…


Cine o întâlneşte va trebui să fugă, deoarece atunci când iubeşte Ea este implacabilă… Compasiunea Ei este implacabilă... Dar Ea este rară.


Adevărata Femeie, de la începutul timpurilor, Femeia care ne-a fost dată de divin, aparţine trup şi suflet unui univers total diferit de cel al bărbatului. Ea luminează cealaltă extremitate a Creaţiei.


Ea cunoaşte secretul apei, al pietrelor, al plantelor şi al animalelor. Ea poate privi fix la soare şi vedea clar în noapte. Ea deţine cheile sănătăţii, ale relaxării, ale armoniilor materiei.


Ea este magiciana albă, feea cu aripile mari şi umede, cu ochii transparenţi, care aşteaptă bărbatul pentru a începe împreună cu el un nou paradis pe pământ.

Atunci când Ea se dăruieşte Lui, într-un moment sacru, îi deschide prin calda obscuritate a pîntecelui ei poarta către o altă lume.


Ea este fântâna virtuţii: dorinţa pe care Ea o inspiră sublimează excitaţia. Scufundarea în Ea redă castitatea.


Ea este sterilă pentru că a oprit roata timpului. Sau, mai degrabă, Ea îl renaşte pe bărbat, readucând în el copilăria lumii.


Ea îl întoarce către adevărata lui îndatorire de bărbat, aceea de a se eleva cât mai mult cu putinţă. Femeia adevărată este cea care îl face pe bărbat să devină mai mult decît este.


Iar pentru Ea, doar să existe este suficient pentru a fi Ea însăşi în plenitudine.


Prin Ea, Bărbatul ajunge la fiinţa lui adevărată, şi chiar dacă el a ales alte asceze, o va întâlni din nou în forme simbolice.


Descoperirea Femeii Adevărate este o graţie, o binecuvântare, un dar divin. A fi fără de teamă în faţa Ei, un alt dar. Unirea cu Ea cere bunăvoinţa lui Dumnezeu…”(traducere şi adaptare după Louis Pauwels - Conferinţă imaginară: „Femeia este rară”
imagini: Eden Art by Ines Honfi 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...