22 April 2013

Din manuscrisele regăsite ale fraternităţii eseniene


                 Iubirea este mai puternică
                 Decât curenţii apelor de adâncime.
                 Iubirea este mai puternică decât moartea.                 Să ne iubim unul pe altul
                 Pentru că iubirea provine de la Tatăl Ceresc
                 Şi oricine iubeşte este născut
                 De Tatal Ceresc şi Maica Pământească
                 Şi cunoaşte îngerii.

                 Să vă iubiţi unul pe altul
                 Aşa cum vă iubeşte Tatăl Ceresc,
                 Pentru că Tatăl Ceresc este Iubire
                 Şi cine sălăşluieşte în iubire
                 Sălăşluieşte în Tatăl Ceresc
                 Şi Tatăl Ceresc este în el.

                 Acela care iubeşte este asemănător soarelui
                 Când străluceşte cel mai puternic.

                 Fraţilor, să fim toţi într-un cuget
                 Şi să avem iubire nesfârşită şi compasiune unul pentru altul.
                 Uită răzbunarea şi ranchiuna
                 Faţă de fiii poporului tău
                 Şi iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.

                 Dacă un om spune:
                 Iubesc pe Tatăl Ceresc, dar urăsc pe fratele meu,
                 El minte.
                 Pentru că dacă el nu iubeşte pe fratele său pe care îl vede,
                 Cum ar putea el să iubească pe Tatăl Ceresc
                 Pe Care nu-L vede?
                 Acela care iubeşte pe Tatăl Ceresc,
                 Iubeşte, de asemenea, pe fratele său.                 Să iubiţi, de asemenea, pe străini.
                 Pentru că şi voi aţi fost străini în Egipt.

                 Se spune de către lume
                 Că este mai bună o masă de ierburi oferită cu iubire
                 Decât o masă îmbelşugată cu carne oferită cu indiferenţă.
                 Cuvintele de iubire sunt ca mierea,
                 Dulci sufletului şi sănătoase oaselor.
                 Cuvintele sunt în gura omului ca apele de adâncime
                 Şi izvorul iubirii este ca o fântână arteziană.

                 Legea Sfântă îţi cere
                 Să acţionezi cu dreptate, şi să iubeşti cu compasiune,
                 Şi să mergi umil împreună cu îngerii.
                 Astfel, noi vom şti că Îngerul Iubirii
                 Sălăşluieşte în noi
                 Când iubim pe Tatăl Ceresc
                 Şi-I respectăm Legea.

                 O, Iubire plină de Graţie!
                 O, Creator al Iubirii!
                 Revelează-ne cele mai minunate cuvinte
                 Prin conştiinţa Ta Divină care trăieşte în noi!

                 Spune Copiilor Luminii
                 Care cultivă pământul în Grădina Fraternităţii:
                 Să respecte pe toata lumea.
                 Iubeşte întreaga Fraternitate.
                 Supune-te Legii.

(text dintr-un manuscris esenian) 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...