28 April 2014

Vinul ceresc, Puterea îngerilor şi Binecuvântările umilinţei pentru om Fragment din Marea Evanghelie a lui Ioan, vol.1,
despre binefacerile mesei cereşti şi ale vinului iubirii,
diversele efecte ale acestui vin asupra omului,
despre îndatoririle îngerilor şi
binecuvântările umilinţei pentru om 

(Domnul Iisus povesteşte...)

1. Toţi au început să bea şi să mănânce; chiar şi Jairuth, pierdut în gânduri, a început să mănânce şi să bea destul de mult. Înfierbântat de vinul ceresc, el a simţit cum se transformă în iubire pură, astfel că Mi-a spus: “Doamne, îmi vine o idee minunată: ar fi oare posibil să am şi eu un lăstar din via Ta, pentru a putea recolta un vin asemănător? Dacă aş avea acest vin în pivniţe, aş putea să transform întreaga lume şi oamenii ar fi plini numai de iubire. Eu simt asta în mine, sunt un om care iubeşte tot ceea ce este bun, drept şi frumos, dar niciodată nu aş fi crezut că aş putea simţi în mine o asemenea iubire pentru toate fiinţele. (…) Acum că am băut din acest nectar divin, nu văd decât iubire şi aş vrea să îmbrăţişez întregul pământ.


5. Mai mult, văd că acest vin ceresc are asupra tuturor acelaşi efect, astfel că aş vrea să plantez o vie întreagă din acest butuc şi să dau să bea din acest vin tuturor oamenilor, pentru ca ei să devină imediat fiinţe de iubire!”

6. Eu am spus: “Aş putea foarte bine să-ţi fac rost de lăstari care să-ţi dea acest vin, dar nu vei obţine efectul pe care îl doreşti. Acest vin nu trezeşte iubirea decât dacă ea există deja în om; el trezeşte în schimb răul dacă în inima omului nu există iubire, iar dacă acolo nu creşte altceva decât răul, omul devine un adevărat diavol, a cărui lucrare se îndeplineşte cu acelaşi entuziasm pe care îl ai tu în dorinţa ta de a face bine.

7. De aceea, trebuie să fii atent cui îi dai să guste din acest elixir. Eu aş vrea să-ţi dau acest butuc de viţă-de-vie, dar trebuie să fii atent cui îi dai să bea din acest vin! iubirea vie va da naştere multor lucruri bune, dar este mai bine ca această iubire să fie trezită de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai aceasta rămâne, în timp ce iubirea trezită de acest vin scade cu timpul şi dispare ia fel ca efectele vinului. Gândeşte-te la aceasta dacă nu vrei să dai naştere la rău în loc de bine”.

8. Negustorul Jaruth a spus: “Doamne, atunci nu este deloc înţelept să plantez această viţă-de-vie, pentru că este imposibil să ştiu dacă omul căruia îi voi da vinul ascunde în el binele sau răul şi aş fi foarte încurcat dacă, în ciuda bunelor mele intenţii, aş trezi răul în locul binelui dorit. Nu, nu, renunţ la dorinţa de a planta această viţă-de-vie”.

9. Eu am spus: “Mie îmi este egal. Pentru Mine este acelaşi lucru. Eu voi face ceea ce doreşti, dar îţi spun: toate vinurile de pe acest pământ au, mai mult sau mai, puţin aceeaşi calitate: dă-le mai multor persoane să bea din vinul tău atât cât ai băut tu din acest elixir şi vei vedea că unii vor deveni fiinţe pline de iubire, în timp ce alţii vor avea asemenea accese de mânie şi de violenţă, încât va trebui să-I legi. Dacă acesta este efectul vinurilor terestre, cu atât mai puternic este al celor cereşti”.Capitolul 64

1. Jairuth a spus: “Doamne, iată că m-ai convins, aşa cum de altfel m-am gândit de mai multe ori, să-mi abandonez viile şi să alung pentru totdeauna această plăcere de la mine din casă. Învăţătura Ta, pe care tocmai ne-ai arătat-o şl care mi se pare dreaptă şl bună, poate trezi iubirea adevărată şi durabilă. Răul trebuie ascuns la spate. Renunţ la toate viile mele şi, după acest vin ceresc, mă angajez să nu mai beau niciodată vin pământesc. Ce spui de propunerea mea?”

2. I-am răspuns: “Nu pot nici s-o laud, nici s-o condamn, fă aşa cum crezi că este mai bine! Dacă este bine pentru sufletul tău, fă ceea ce ţi se pare mai bine! În rest, eşti demn să primeşti de la Mine toate lucrurile bune de care ai nevoie, fiindcă eşti drept şi perseverent în bine şi pentru că ţi-am promis acest lucru”.

3. Jairuth a spus: “Doamne, rămâi la mine, cu toţi ai Tăi, sau lasă-mi măcar unul sau doi dintre băieţii Tăi pentru a mă învăţa ce este iubirea şi înţelepciunea”. (nn – aceşti ”băieţi” sunt de fapt îngerii însoţitori ai lui Iisus, care prin bunăvoinţa Lui, deveneau accesibili vederii oamenilor, sub forma unor tineri de o extraordinară frumuseţe şi strălucire.)

4. Eu i-am răspuns: “Nu pot să-ţi satisfac prima cerere, căci mai am încă multe de făcut pe acest pământ, dar accept să-ţi las doi dintre aceşti băieţi, pe care poţi să ţi-i alegi chiar tu. Dar va trebui ca tu şi familia ta să fiţi atenţi să nu comiteţi nici un păcat, pentru ca aceşti tineri să nu devină nişte judecători cumpliţi şi să nu părăsească locuinţa voastră în cea mai mare grabă. Să ştii că aceşti băieţi sunt îngerii lui Dumnezeu: ei Îi pot vedea chipul în orice clipă”.

5. Jairuth a spus: “Oh, Doamne, iată încă un lucru cu gust amar; cine poate prevedea că nu va păcătui niciodată cu gândul, fapta sau cuvântul? Nu va fi prea uşor să rămâi în preajma a doi judecători cărora nu le scapă nimic! Renunţ aşadar şi la această dorinţă şi prefer ca totul să rămână ca înainte”.

6. I-am spus: “Bine, cum doreşti, eşti liber, nimeni nu te va obliga să faci ceva anume, poţi să fii sigur”.

7. Jairuth a spus: “Nu, aceşti tineri, aceşti adevăraţi îngeri ai lui Dumnezeu, sunt prea adorabili şi prea frumoşi! Mi se pare imposibil sa comiţi un păcat în prezenţa lor şi, de vreme ce este posibil, am să păstrez doi, în orice caz”.

8. Eu am spus : “Bine, bine, doi îngeri vor rămâne lângă tine şi vor putea fi văzuţi în casa ta, atât timp cât se vor simţi bine aici. Prietenul meu Jonael te va învăţa cu conştiinciozitate căile Mele. Atât timp cât vei rămâne pe aceste căi împreună cu familia ta, vor rămâne şi ei cu tine şi te vor sluji în toate; îţi vor proteja casa de toate relele. Dar dacă părăseşti căile Mele, ei te vor părăsi la rândul lor, pe tine şi întreaga ta casă!”

9. Jairuth a spus: “Bun, să ne oprim aici. Niciodată, nimeni nu va mai gusta vin în casa mea, iar banii astfel economisiţi vor fi daţi romanilor pentru impozitele săracilor, pe care am promis că le voi plăti timp de zece ani. Cât despre strugurii din viile mele, am să-i usuc pentru a face din ei stafide şi voi vinde restul. Este bine aşa?”

10. Eu am spus: “Perfect, tot ce vei face din iubire pentru Mine şi pentru aproapele tău - care este frate cu tine -, va fi drept şi just”.

11. Am chemat atunci doi băieţi-îngeri şi i-am prezentat lui Jairuth, spunându-i: “Aceştia doi îţi plac?” Plin de încântare la vederea lor, Jairuth a spus: “Doamne, dacă Tu mă crezi demn de această graţie, mă simt cuprins de o fericire infinită, până în adâncul inimii mele. Mă simt cu adevărat nedemn să primesc o asemenea graţie din cer, dar am să mă străduiesc din toate puterile să devin din ce în ce mai demn, pentru ca voinţa Ta sfântă să se împlinească şi în ceea ce mă priveşte”.12. La rândul lor, cei doi tineri (îngeri) au spus: Voinţa Domnului este însăşi viaţa şi existenţa noastră. Noi avem cu prisosinţă forţa şi puterea de a fi cei mai activi colaboratori, acolo unde această voinţă se manifestă şi operează în fiecare clipă. Puterea noastră se întinde asupra tuturor creaturilor vizibile, pământul este pentru noi un grăunte de nisip, soarele un bob de mazăre în mâna unui uriaş şi toate apele pământului nu reuşesc să ne ude părul de pe cap. O suflare de-a noastră face să tremure întreaga armată de stele, dar puterea nu ne este dată pentru a ne lăuda şi a ne umfla pieptul în faţa marii slăbiciuni a oamenilor, ci pentru a-i sluji pe oameni, după voinţa lui Dumnezeu. Prin urmare, noi vrem şi putem să te slujim, după voinţa Domnului, atât timp cât tu îl vei recunoaşte, îl vei accepta şi îl vei slăvi. Dacă îl vei abandona, ne vei abandona de asemenea şi pe noi, căci noi nu suntem altceva decât voinţa personificată a Domnului Dumnezeu. Cine ne abandonează, va fi de asemenea abandonat de noi. Noi îţi spunem asta acum, în prezenţa Domnului, al cărui chip Îl contemplăm în fiecare clipă şi de la care aşteptăm orice semn tăcut care ne cheamă către o nouă acţiune şi care ne întăreşte”.

13. Jairuth a spus: “Copii adorabili, vă înţeleg şi îmi dau bine seama că în voi se află o forţă necunoscută de către noi, cei muritori. Dar eu am altceva ce pare să vă lipsească vouă; eu pot să mă laud în faţa voastră cu umilinţa mea, în care nu există nici forţă, nici putere, dar în această umilinţă se află forţa de a putea recunoaşte, accepta şi îndeplini voinţa Domnului.

15. Nu pe măsura voastră, bineînţeles, dar Domnul nu-mi va da să duc o povară peste puterile mele şi astfel, umilinţa mea este pentru mine o onoare, pentru că este cunoscut faptul că umilinţa omului îndeplineşte, în cele din urmă, aceeaşi voinţă a lui Dumnezeu ca şi voi, cu forţa şi puterile voastre nemăsurate.

16. Şi, dacă L-am înţeles bine până aici pe Domnul, se prea poate ca, în cele din urmă, Domnul să prefere acţiunile copiilor Săi umili; şi forţa activă a marilor spirite puternice din ceruri va trebui să se supună umilinţei copilaşilor de pe acest pământ, dacă vor să se aşeze la masa celor mici, pentru că dacă Domnul vine la cei mici, va face din ei fiinţe puternice, se pare!”

17. Îngerii au răspuns: “Da, da, sigur, ai dreptate; recunoaşte voinţa Domnului şi acţionează în consecinţă şi vei avea în tine forţa noastră şi puterea noastră, care nu sunt altele decât voinţa pură a Domnului Dumnezeu. Noi nu avem nici forţă, nici putere; toată forţa noastră, toată puterea noastră nu sunt decât îndeplinirea voinţei lui Dumnezeu în noi şi prin noi”.
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...