04 May 2011

Tu şi eu în palatul iubirii

 

 

                            Binecuvântată clipa noastră împreună în palatul iubirii,
                            Cu două forme, două chipuri, totuşi un singur suflet,
      
                     Tu şi eu.

      
                     Florile vor înflori întotdeauna,

      
                     Păsările vor cânta eternul lor cântec,
      
                     În clipa când intrăm în grădină,
      
                     Tu şi eu.

      
                     Stelele raiului vor veni să ne privească,
      
                     Iar noi le vom arăta
                            lumina unei luni desăvârşite - tu şi eu.


                            Destul cu gândurile de "tu" şi "eu".
                            Desprinşi de noi înşine,
                            topiţi în extazul fuziunii -
                            plini de fericire, vii, fără griji, tu-şi-eu.

                           Toate păsările paradisului, strălucitor înaripate,
                           Se vor coborâ să bea din dulcea noastră apă -
                           Lacrimile râsului şi încântării noastre, tu-şi-eu.

                           Uimitor miracol, noi împreună aici!
                           Şi chiar şi la margini opuse pe pământ,
                           Noi încă împreună, tu-şi-eu.

      
                     Avem o formă în lumea aceasta,
                            şi alta în următoarea.
                            Nouă ne revine paradisul etern,
                            încântarea extatică nesfârşită a lui tu-şi-eu.

(Rumi)

 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...