17 June 2012

Când omul a fost om...

Un băiat veni la tatăl său voind să se joace. Acesta însă nu avea timp și nici chef să se joace cu copilul. Asa că, se gândi cum ar putea să ocupe copilul. El găsi într-o revistă o fotografie complicată și detaliată a pământului, o rupse în multe bucatele și i-o dădu copilului să refacă fotografia, gândindu-se că este un puzzle atât de complicat, încât copilul va fi ocupat o vreme.

Băiatul se retrase într-un colt și începu să facă puzzle-ul.

Abia trecuseră câteva minute că el veni la tatăl său și ii arata fotografia completă. Tatălui nu-i veni să creadă și îl întrebă pe copil cum de reușise să refacă atât de repede fotografia. Copilul răspunse:

"Pe partea cealaltă era fotografia unui om. Am făcut omul și când omul a fost om, atunci a devenit și lumea, lume".
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...